تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۹:۱۲
کد مطلب : 58410

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

روایت موسیقایی کتیبه با صدای امیر حسین مدرس و کلام وحید جلیلوند سه شنبه شب در برج میلاد برگزار شد.

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس

تصاویر:کنسرت‌عاشورایی‌امیرحسین‌مدرس