تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۹:۴۳
کد مطلب : 59901

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

هر سال در فاصله ماه های اکتبر تا مارس، در آسمان انگلیس و اسکاتلند می توان به وفور مناظری اینچنینی از کوچ دسته جمعی سارها را مشاهده

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها

تصاویری فوق‌العاده از کوچ پاییزی سارها