تاریخ انتشار خبر: ۲ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۴:۰۹
کد مطلب : 40777

تصاویر‌/دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

دادگاه فاطمه هاشمی رفسنجانی صبح امروز یکشنبه در دادسرای انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

تصاویر‌:دادگاه‌فاطمه‌هاشمی‌رفسنجانی

  1. ...... می‌گه:

    بابا اینا که چیزی ندارن همه اش صداقات مردمیه. از بس سر چهارراه میشینن بواسیر گرفتن توماشین عکس ۴ازبایین رو ببین.کیسه مخصوص بواسیره