تاریخ انتشار خبر: ۵ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۳:۲۶:۰۳
کد مطلب : 46991

تصاویر/ این آگهی تکه‌ای از جان است …

درماندگی آنجای خط زندگی است که نه راهی به پیش می‌ماند و نه راهی به پس. آنجا که گوشه‌ای از جان را کف دست بگیری و بفروشی، تا فقط ادامه بدهی خطی را که معلوم نیست به کجا میرسد. فروش تکه‌ای از جان آگهی بشود روی در و دیوار کوچه و خیابان. درماندگی آنجاست که تکه ای از جان را هر چه بیشتر بخرند٬ بفروشی. و روزی اگر از کنار دیوار چرکمرده ای رد شدی و دیدی نوشته: کلیه فروشی ، بدان این آگهی تکه ای از جان کسی است، که درمانده بود …