تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۹:۰۵
کد مطلب : 49281

تصاویر: این انسان است!

این انسان است؛ سرسخت و امیدوار به آینده:

این انسان است؛ سرسخت و امیدوار به آینده:

تصاویر: این انسان است!

این ها محصول کار همان انسان است: هرگز به آنچه دارد قانع نمی شود:

تصاویر: این انسان است!

این روی دیگر همان انسان است: بازیگوش!

تصاویر: این انسان است!