تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۰۰:۱۷:۱۸
کد مطلب : 37372

تصاویر/ تجربه زیبایی حجاب

حجاب علاوه بر ارزش فرهنگی و دینی خود می تواند بیانگر تفاوت ها باشد. تفاوت کسانی که بر حفظ کرامت خویش تاکید دارند با آنهایی که آسان تر از کنار این موضوع می گذرند. با این حال تجربه پوشش کامل اسلامی یا همان چادر نشان می دهد که نه محدودیتی در کار است. نه حصار و نه زیر و روشدنی در ظاهر. یک تجربه که شاید برای همه ما با حضور در بقاع متبرکه رخ دهد. در این تصاویر بانوانی از لهستان، چین، افغانستان، اروپا و جمهوری چک هم حضور دارند.

عکس: مرضیه حیدرزاده