تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۷:۴۱
کد مطلب : 109665

تصاویر/ خوابیدن در شرایط سخت

گاهی آنقدر خستگی بر افراد چیره می شود که در شرایط غیر قابل تصوری به خواب می روند. در دنیای پرهیاهویی که وقت بسیار ارزشمند است گاهی خستگی روزانه چنان بر افراد قالب می شود که دمی را برای خوابیدن غنیمت می شمارند و در هر شرایطی به خواب می روند.