تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۲:۱۲
کد مطلب : 32917

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

یکی از این دختران گفت: به این دلیل که اجازه ورود نداشتیم، سعی می‌کنیم با پوشش برزیلی وارد سالن شویم! البته برخی از خانواده‌های برزیلی با دختران ایرانی همکاری نکردند اما بالاخره چند تن توانستند وارد سالن شوند.

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند

تصاویر/ دختران والیبال‌دوست ایرانی که توانستند با ترفند مسابقه را ببینند