تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۴:۰۰
کد مطلب : 59881

تصاویر دردناک از والدینی که دیروز ضجه می زدند

حمله شبه نظامیان طالبان به مدرسه ای وابسته به ارتش پاکستان در پیشاور ۱۴۱ کشته بر جا گذاشته است. بر این اساس شبه نظامیان پس از ورود به این مدرسه که در آن دانش آموزانی از کلاس اول تا کلاس دهم مشغول به تحصیل هستند، اقدام به تیراندازی تصادفی به سوی دانش آموزان کرده اند.

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی

تصاویر دردناک از والدین نوجوانان کشته شده پاکستانی