تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۲۲:۱۸:۵۸
کد مطلب : 45167

تصاویر/ دستگاه‌های آلوده آب‌شیرین کن قم!

دستگاه های آب شیرین کن در شهر قم از وضعیت غیربهداشتی برخوردار است.

تصاویر/ دستگاه‌های آلوده آب‌شیرین کن قم!

تصاویر/ دستگاه‌های آلوده آب‌شیرین کن قم!

تصاویر/ دستگاه‌های آلوده آب‌شیرین کن قم!

تصاویر/ دستگاه‌های آلوده آب‌شیرین کن قم!