تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۰۱:۱۹:۵۹
کد مطلب : 71291

تصاویر کمتر دیده شده از ورود امام (ره) به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷

عصر آبادان: تصاویر دیده نشده از ورود امام (ره) به ایران را در ادامه مشاهده فرمایید:

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg