تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۴۲:۰۰
کد مطلب : 49108

تصاویر / رسم عجیب یهودیان افراطی‎

یهودیان ارتودکس افراطی در بیت المقدس، به عنوان بخشی از مراسم سنتی کپروت، ضمن خواندن دعا، مرغ های زنده را ۳ مرتبه دور سر خود می چرخانند تا گناهانشان به مرغ منتقل شود. آنها سپس مرغ ها را قربانی می کنند و بین فقرا تقسیم می کنند.