تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۲:۱۳
کد مطلب : 80179

تصاویر/ شهید خط‌شکن مدافع حرم

حاج جواد حسناوی فرمانده یگان خط شکن سرایا الخراسانی به دست تکفیری ها در منطقه «بلد» در منطقه شمال بغداد به شهادت رسید.

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344082-1429027242.jpg

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344085-1429027242.jpghttp://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344083-1429027242.jpghttp://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344084-1429027242.jpg
http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344086-1429027242.jpghttp://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344087-1429027242.jpg

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344088-1429027242.jpg
http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344090-1429027242.jpg
http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344093-1429027242.jpg

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344092-1429027242.jpghttp://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344095-1429027242.jpg

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344096-1429027242.jpghttp://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344098-1429027242.jpg

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344101-1429027242.jpg
http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/25/farhangnews_122076-344100-1429027242.jpg