تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۰:۴۲
کد مطلب : 86086

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

مجموعه: اخبار علمی و آموزشی

این تلکسکوپ در زمان خودش قدرتمندترین و پیرفته ترین فناوری ها را دارا بود و تا سالها به خاطر نبوغی که در ساختنش به کار رفته بود، مورد بحث و بررسی در مجامع مختلف بوده است.

۲۵ سال قبل در چنین روزهایی، تلسکوپ هوایی هابل به فضا پرتاب شد. این تلکسکوپ در زمان خودش قدرتمندترین و پیشرفته ترین فناوری ها را دارا بود و تا سالها به خاطر نبوغی که در ساختنش به کار رفته بود، مورد بحث و بررسی در مجامع مختلف بوده است.

در این گزارش به بهانه ۲۵ سالگی هابل نگاهی داریم به برخی از ویژه ترین تصاویر فضایی این تلسکوپ از قلب کهکشان و رموز ناگفته آن:

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

تصاویر عجیبی که تلسکوپ هابل جاودانه کرد

اخبارعلمی – نامه نیوز