تاریخ انتشار خبر: ۸ , اسفند, ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰:۰۰
کد مطلب : 110773

تصاویر لو رفته از یاسر هاشمی رفسنجانی در فرنگ!

spaceplay / pause qunload | stop ffullscreen shift + ←→slower / faster (latest Chrome and Safari) ↑↓volume mmute ←→seek  . […]

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster (latest Chrome and Safari)

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20%, …۶۰%