تاریخ انتشار خبر: ۸ , مهر, ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۸:۴۳
کد مطلب : 47553

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

زندگی افراد بی خانمان و سرگردان در خیابانهای آمریکا سوژه‌ای است که معمولا هر مدت یکبار توجه رسانه ها و خبرنگاران را به خود جلب می کند.

 

 
 
 
 
تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس
 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 

تصاویر متفاوت از خیابان های لس‌آنجلس

 
انتهای پیام