تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , شهریور, ۱۳۹۴ | ۱۱:۰۲:۴۹
کد مطلب : 100281

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

عصر ابادان :مراسم تشییع پیکر بازیگر جوان سینما سیدعلی طباطبائی از مقابل منزل این بازیگر واقع در قیطریه با حضور جمعی از اصحاب هنر و سینما در حال برگزاری است.

این گزارش در حال تکمیل است.

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی

تصاویر / مراسم تشییع سیدعلی طباطبائی