تاریخ انتشار خبر: ۵ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۳:۲۵:۲۷
کد مطلب : 46990

تصاویر/ مراسم سنتی عروسی در کلات

مراسم عروسی در شهرستان کلات طی ۳شبانه روز برگزار می شود؛ شب اول مراسم عروسی را مصلحت شامی می گویند که در آن اقوام داماد گردهم می آیند تا تقسیم کار کنند.

 
 مراسم هیزم کنی که به صورت همیاری صورت می گیرد از صبح زود روز اول شروع می شود. شب دوم حنابندان است که در آن عاشیق ها (نوازندگان محلی) ساز و قوشمه و دهل می زنند و حنا را به خانه عروس می برند، عروس و داماد توسط خواهرگفته و برادرگفته حنا می بندند. خواهرگفته و برادرگفته با عروس و داماد از سنین کوچکی دست خواهری و برادری و در مراسم های مختلف کمک همدیگر می کنند. عروس کشان روز سوم صورت می گیرد. عروس را سوار بر اسب مادیون می کنند و جلوی او پسربچه ای ۵-۴ساله به نیت این که اولین فرزندشان پسر باشد قرار می دهند. عروس نزدیک خانه داماد، پا نگه می دارد و داماد که به همراه برادرگفته سوار بر اسب است مراسم نار زدن را انجام می دهد.