تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۱:۰۸:۲۸
کد مطلب : 25432

تصاویر منتشر نشده از پیوند امام و ارتش جمهوری اسلامی

بنیانگذار جمهوری اسلامی باشناخت نافذی که از بدنه و بخش اعظم نیروهای ارتش و گرایشات آنان داشتند، بر این باور بودند که بخش حداکثری این نیرو، در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و نهایتا در سالهای بعد و به ویژه دوران دفاع مقدس، این تلقی عملا اثبات گشت.

تصاویر منتشر نشده از پیوند امام و ارتش جمهوری اسلامی

به گزارش مشرق، بی تردید مهمترین عامل بقای نیرویی به نام «ارتش جمهوری اسلامی»، تنها حمایت رهبر کبیر انقلاب از بقای این نهاد مردمی بود. حضرت امام خمینی(قده) در سال ۱۳۵۸ و در شرایطی مرتبا نیروهای ارتشی را صمیمانه به حضور می پذیرفت و به تفقد از آنان می‌پرداخت، که پاره ای از گروهک‌ها مدام در بوق «انحلال ارتش» می‌نواختند و به این بهانه که این نیرو، عامل سرکوب انقلابیون در رژیم گذشته بوده، تعطیلی آن را می‌خواستند.

با این همه اما، بنیانگذار جمهوری اسلامی باشناخت نافذی که از بدنه و بخش اعظم نیروهای ارتش و گرایشات آنان داشتند، بر این باور بودند که بخش حداکثری این نیرو، در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و نهایتا در سالهای بعد و به ویژه دوران دفاع مقدس، این تلقی عملا اثبات گشت. حال مشرق در نظر دارد در سالگرد روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تصاویر منتشر نشده از پیوند ناگسستنی این نهاد نظامی با حضرت امام خمینی(ره) را منتشر نماید.