تاریخ انتشار خبر: ۸ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۱:۴۷
کد مطلب : 47625

تصاویر/ وضعیت نابسامان کاخ شمس

کاخ شمس بدلیل شکل ظاهری آن به نام کاخ مروارید نام گرفته است و در مهرشهر کرج قرار دارد. این کاخ که پیش از این در اختیار یکی از ارگانهای نظامی بوده که در اخیرا به سازمان میراث تحویل شده است که متاسفانه تمام ساختمان و وسایل اصلی آن تخریب شده است. متاسفانه آنچه مشاهده شد از بین رفتن ساختمان , وسایل و فضای سبز آن بوده است.