تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۸:۰۸
کد مطلب : 63737

تصاویر/ کشف جام مرمری بی نظیر در شهرسوخته سیستان

سجادی ،سرپرست گروه باستان شناسی شهر سوخته از کشف جام مرمری و سازه های معماری بی نظیر در شهر سوخته سیستان خبرداد.

تصاویر/ کشف جام مرمری بی نظیر در شهرسوخته سیستان

 به نقل از اوشیدا،سجادی ،سرپرست گروه باستان شناسی شهر سوخته از کشف جام مرمری و سازه های معماری بی نظیر در شهر سوخته سیستان خبرداد.

اللا
فقغف
فقف
فغقغ
فغقف
قففق
غفق
فغفقغ
فغفق
غفق
فغفقغ
فق
فقثف
غع
غعف
غفع
فقغ
فغقغ
فقق
فغق
فغفق
لبغعف