تاریخ انتشار خبر: ۴ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۲:۱۴
کد مطلب : 69594
پس از سال ها حکمرانی؛

تصویر/ عاقبت تامل برانگیز ملک عبدالله

شاهزادگان خیلی زود قبر وی را رها کرده و برای دریافت پست های جدید به سوی بیعت با پادشاه سلمان بن عبدالعزیز شتافتند.

این آخرین منزل پادشاه سابق سعودی است که روزی کاخ ها و ثروتش زبانزد خاص و عام بود  و نرخ نفت دنیا را تعیین می کرد.  او حالا تنها  در زیر خروارها خاک در کنار رعایای معمولی آن سرزمین رها شده است و از فرزندان و شاهزادگان دیگر خبری نیست. شاهزادگان خیلی زود قبر وی را رها کرده و  برای دریافت پست های جدید به سوی بیعت با پادشاه سلمان بن عبدالعزیز شتافتند.