تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰:۱۵
کد مطلب : 66330

تصویر منتشر نشده از لحظه شهادت سردار شهید تقوی در سامرا

تصویر زیر لحظه شهادت سردار تقوی است که در دفاع از حریم اهل البیت در سامرا جامه سرخ شهادت را به تن کرد.