تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , تیر, ۱۳۹۴ | ۰۵:۵۴:۳۵
کد مطلب : 99379

تصویر کمتر دیده شده از مقام معظم رهبری در خطوط مقدم جبهه

تصویر کمتر دیده شده از حضرت آیت الله خامنه ای نماینده امام ( در شورای عالی دفاع) در خطوط مقدم جبهه

 در تصویر زیر حضرت آیت الله خامنه ای نماینده امام ( در شورای عالی دفاع) در خطوط مقدم جبهه

مهر ماه سال ۶۱