تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۴:۳۴
کد مطلب : 76987

تغییرات در آگهی استخدام سازمان آب و برق خوزستان / خانم ها می توانند شرکت کنند / افزایش مهلت ثبت نام

مهمترین تغییرات امکان ثبت نام خانم ها در آزمون افزایش مهلت ثبت نام تا ۲۲ اسفند ماه است.

پیرو خبر قبلی در خصوص آزمون استخدام در شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، برگزار کننده این آزمون تغییراتی را در شرایط ثبت نام این آزمون بوجود آورده است که در سایت ثبت نام این آزمون قابل مشاهده است.

مهمترین تغییرات امکان ثبت نام خانم ها در آزمون افزایش مهلت ثبت نام تا ۲۲ اسفند ماه است.
 خوزنیوز