تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۰:۱۰:۳۴
کد مطلب : 21088

تلاش خاتمی برای پیدا کردن واسطه/قطع امید از هاشمی و سید حسن

شنیده شده است، محمد خاتمی در جمعی اظهار داشته است که پس از سال ۸۸ بنا را بر تعامل گذاشتیم؛ اما واسطه ای که بتواند تعامل با نظام را رقم بزند، نداشتیم.

به گزارش عصر آبادان به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، شنیده شده است، محمد خاتمی در جمعی اظهار داشته که پس از سال ۸۸ بنا را بر تعامل گذاشتیم؛ اما واسطه ای که بتواند تعامل با نظام را رقم بزند، نداشتیم.

تلاش خاتمی برای پیدا کردن واسطه/قطع امید از هاشمی و سید حسن

وی افزوده است: حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی مقبولیتی برای بر عهده گرفتن این واسطه گری نداشتند و باید به سوی افرادی دیگری برویم.

خاتمی گفته است: ما برای رسیدن به این هدف از قم هم کمک خواستیم اما آنها کمک نکردند.

خاطرنشان می شود خاتمی که پس از انتخابات ۸۸ و فتنه آن سال بارها در محافل خصوصی خود اظهار کرده است که در سال ۸۸ اشتباه کرده و در انتخابات ۸۸ هیچ تقلبی رخ نداده است.

این اظهارات خاتمی فقط در محافل شخصی است و تا کنون در مجامع عمومی این موضوع را بیان نکرده و از حضور در فتنه ۸۸ توبه نکرده است.

انتههای پیام