تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۱:۲۳:۱۲
کد مطلب : 90929

تماشای فوتبال با مشتقات /عکس

وقتی راحت روی مبل خانه تان نشسته اید و فوتبال می بینید، فکر نمی کنید که ممکن است عده ای نتوانند به راحتی شما فوتبال ببینند.

تماشای فوتبال با موتور برق و باتری ماشین!/عکس