تاریخ انتشار خبر: ۵ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۶:۵۵
کد مطلب : 97231

تمام لپ تاپ های بازار از ۸۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان+جدول مشخصات

در جدول زیر می توانید آخرین قیمت انواع لپ تاپ موجود در بازار ایران را به همراه جدول مشخصات مشاهده و بررسی کنید.


نام سیستم عامل اندازه صفحه نمایش مدل کارت گرافیک قیمت (تومان)
Lenovo Ideapad S2030 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۱ “ Integrated Intel Graphics ۸۱۹,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۸۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۵۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۵۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۶۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – Pentium فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD 4000 Graphics ۸۶۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad E1030 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۰ “ Integrated Intel ۸۶۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M230 ۸۶۹,۰۰۰
Acer Aspire E1-510 NEW ۸۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۷۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8210 ۸۷۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M230 ۸۸۰,۰۰۰
ASUS X553MA – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۸۸۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – B DOS ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۸۵,۰۰۰
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel ۱۵٫۶ “ ۴۰۰۰ HD Graphics ۸۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r005ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r002se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۸۹۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M230 ۹۰۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R2 ۹۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r104ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۱۵,۰۰۰
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۲۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۳۵,۰۰۰
ASUS X553MA – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۵۰,۰۰۰
ASUS X551MA – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۵۰,۰۰۰
HP 250 G3 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۹۵۵,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R2 ۹۶۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r014ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۷۵,۰۰۰
MSI S12T 3M – A فاقد سیستم‌عامل ۱۱ “ Radeon HD 8210 ۹۸۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۸۵,۰۰۰
MSI S12T 3M – B فاقد سیستم‌عامل ۱۱ “ Radeon HD 8210 ۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۹۵,۰۰۰
ASUS X453MA فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ HD Graphics ۹۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-D024SE ویندوز ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۹۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r115ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r113ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۱۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۲۰,۰۰۰
ASUS X200MA – Celeron فاقد سیستم‌عامل ۱۱ “ HD Graphics ۱,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo B5070 New ۱,۰۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r114ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-d027ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۰۳۵,۰۰۰
ASUS X551CA – Pentium فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶” HD Graphics ۱,۰۴۰,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – A کروم ۱۱ “ ۱,۰۴۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – A ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7470M ۱,۰۶۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon R5 M235 ۱,۰۶۵,۰۰۰
MSI CR430 – B ویندوز ۱۴ “ Radeon HD 7290 ۱,۰۶۹,۰۰۰
ASUS X551CA – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۷۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon R5 M235 ۱,۰۷۵,۰۰۰
ASUS X451MA – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ HD Graphics ۱,۰۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n264se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۰۸۰,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – B کروم ۱۳ “ ۱,۰۹۹,۰۰۰
MSI CR61E – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۹۹,۰۰۰
DELL Inspiron 3537 – i7 ۱۵٫۶ ۱,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X200MA – A فاقد سیستم‌عامل ۱۱ “ HD Graphics ۱,۱۰۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-NB10-A986 ۱۱٫۶ “ HD Graphics ۱,۱۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P48Q فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 810M ۱,۱۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P2BJ فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۱۲۵,۰۰۰
Lenovo B5070 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M320 ۱,۱۳۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۱۶۵,۰۰۰
MSI CR61 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD 8210 ۱,۱۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۱۸۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۱۸۸,۰۰۰
HP Pavilion 15-g024ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۱۹۹,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720P – A کروم ۱۱ “ ۱,۱۹۹,۰۰۰
HP 355 G2 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۰۰,۰۰۰
HP 355 G2 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – I فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۰۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571-35LC فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ASUS F102 فاقد سیستم‌عامل ۱۰ “ Radeon HD 8180G ۱,۲۳۰,۰۰۰
MSI CX61 2OC – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶” GeForce GT 720M ۱,۲۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – C ویندوز ۱۵٫۶ “ ۱,۲۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 710M ۱,۲۴۹,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – A کروم ۱۳ “ ۱,۲۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r003 DOS ۱۵ “ HD Graphics ۱,۲۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r044ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۲۶۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-C55-B1179 Dos ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۲۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E1 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 620M ۱,۲۹۰,۰۰۰
HP 250 G2 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۲۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۲۹۵,۰۰۰
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 820M ۱,۳۰۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 810M ۱,۳۱۰,۰۰۰
ASUS X552MD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۱۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M320 ۱,۳۱۲,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۳۱۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-G012 ۱,۳۲۰,۰۰۰
ASUS X552CL – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 710M ۱,۳۲۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۳۰,۰۰۰
HP 250 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۱,۳۳۰,۰۰۰
MSI CR61-P ۱,۳۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r106ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r108ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r100ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۳۴۰,۰۰۰
Lenovo E5070 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r118ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۴۰,۰۰۰
MSI CX41 – A ویندوز ۱۴ “ Radeon HD 7670 ۱,۳۴۴,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – O فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۴۹,۰۰۰
ASUS X54C-B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Intel HD Graphics 3000 ۱,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E535 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7480M ۱,۳۵۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521 – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – R فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۶۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-35LJ فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۳۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G510 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۳۶۵,۰۰۰
ASUS X452CP – i3 ویندوز ۱۴٫۰ “ Radeon HD 8530M ۱,۳۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15 R255 ۱,۳۷۰,۰۰۰
ASUS X452LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۱,۳۷۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p100ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r138ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G500 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۳۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI ویندوز ۱۵٫۶ “ Intel HD 4400 ۱,۳۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۳۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-g005AX فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۳۹۹,۰۰۰
ASUS X554LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۴۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-331A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X452 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon HD 8530M ۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X552LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۰۰,۰۰۰
HP PAVILION 15-d053se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰
HP PAVILION 15-d054se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G ویندوز ۱۵٫۶ ۱,۴۰۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – D ویندوز ۱۵٫۶ “ ۱,۴۱۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-37CW فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۱۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r031ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-d033se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۲۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p029ne Dos ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p028ne Dos ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p027ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M230 ۱,۴۴۸,۰۰۰
Lenovo Thinkpad E555 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۴۴۹,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – B کروم ۱۱ “ ۱,۴۴۹,۰۰۰
MSI S30 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۳ “ Intel HD Graphics ۱,۴۴۹,۰۰۰
hp probook 455 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰
MSI CX61 i5-A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT640M DDR3 ۱,۴۶۵,۰۰۰
Lenovo B5080 i5 ۱,۴۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۸۳,۰۰۰
MSI CX61 2PC – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Geforce 820M ۱,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۸۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۴۹۰,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۴۹۸,۰۰۰
MSI CR61 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Intel HD Graphics ۱,۴۹۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۹۹,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 710M ۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۵۰۰,۰۰۰
ASUS X552CL – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 710M ۱,۵۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-57E3 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۵۱۹,۰۰۰
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ R5 M230 ۱,۵۲۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521-A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ RADEON HD 7670M ۱,۵۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-79SY فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۵۳۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB ۱۵ “ ۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۵۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 ویندوز ۱,۵۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-58D9 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۵۳۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۵۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r128ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۵۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n236se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۱,۵۷۰,۰۰۰
ASUS X555LP – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk – 2GB فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۵۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r111ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۰۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r112ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n260se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce 710M ۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – C ویندوز ۱۵٫۶ “ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 i3 ۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۳۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۴۰,۰۰۰
SVF1521BYF 320GB صفحه نمایش ۱۵ ” WXGA ۱,۶۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r260ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۷۰,۰۰۰
Lenovo B5400_L ۱۵٫۶” LED backlight NVIDIA GeForce 720M ۱,۶۷۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۱,۶۷۹,۰۰۰
ASUS X452 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon HD 8530M ۱,۶۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۶۸۵,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۰,۰۰۰
MSI CX61 2OC – G ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۶۹۴,۰۰۰
HP Pavilion 15-r021 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۹,۰۰۰
HP R212 ۱,۷۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-53AH فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r020 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۷۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-R221 ۱,۷۱۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۷۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۱,۷۲۵,۰۰۰
Lenovo Essential G570-H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 6370M ۱,۷۲۵,۰۰۰
Toshiba R50 i5 ۱,۷۳۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon R5 M235 ۱,۷۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-753E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۳۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۴ “ Geforce 820M ۱,۷۴۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – P فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p034ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon R5 M235 ۱,۷۵۰,۰۰۰
ASUS X552CL – i5 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶” GeForce 710M ۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion P105 DOS ۱,۷۵۰,۰۰۰
ASUS X555LD – i5 ۱۵ “ ۸۲۰M ۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r213ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۶۰,۰۰۰
ASUS K555LD – i5 ویندوز ۱۵ “ GT 820M ۱,۷۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۷۷۰,۰۰۰
ASUS X455LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce 820M ۱,۷۷۰,۰۰۰
VAIO SVF1521BYF+ ۱,۷۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 750M ۱,۷۸۵,۰۰۰
ASUS K450LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۱,۷۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p133ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۷۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p037ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۸۱۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 500GB صفحه نمایش ۱۵ ” WXGA ۱,۸۲۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – M فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۸۲۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – C ویندوز ۱۴ “ GeForce 820M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n241se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p062ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n242se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p108ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۴۰,۰۰۰
ASUS A550 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS X552LD – i5 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p060ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS X550LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۸۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p111ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۶۰,۰۰۰
ASUS X555LP – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۶۵,۰۰۰
HP Pavilion X360 13-a004ne ویندوز ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۱,۸۶۹,۰۰۰
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G ویندوز ۱۳٫۳ “ HD Graphics ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP 350 G1 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP ProBook 350 i5 ۱,۸۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus ۱۵ “ ۱,۸۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۸۷۰,۰۰۰
MSI CX61 2OC – I فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۷۹,۰۰۰
ASUS K555LD – i7 ویندوز ۱۵ “ GT 820M ۱,۸۸۰,۰۰۰
ASUS X550LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۸۸۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۸۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p061ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p109ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p110ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Dell Inspiron 15R 5537 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۹۰۰,۰۰۰
HP ProBook 4540s – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۱,۹۰۰,۰۰۰
ASUS X452LD – Pentium فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۱,۹۰۰,۰۰۰
HP Probook 350 G1-i7 صفحه نمایش ۱۵٫۶ “ ۱,۹۰۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p Touch – A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۹۱۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۹۲۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p036ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M230 ۱,۹۳۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۳۵,۰۰۰
Lenovo B5080 i7 ۱,۹۴۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – N فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۴۵,۰۰۰
ASUS X450LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۱,۹۴۵,۰۰۰
ASUS X450LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۱,۹۴۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۱,۹۴۹,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5075 – A ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550LD – i3 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X555LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۹۵۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 750GB صفحه نمایش ۱۵ ” WXGA ۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550L – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۹۵۵,۰۰۰
HP 450-A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۹۵۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E440 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ ۱,۹۶۰,۰۰۰
HP 350 G1 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M ۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۷۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۷۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF14213SG ویندوز ۱۴ “ Intel HD Graphics 4000 ۱,۹۸۰,۰۰۰
ASUS X550LDV i5 ۱,۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۱,۹۹۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۹۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS ویندوز ۱۴ “ HD Graphics ۱,۹۹۰,۰۰۰
ASUS X550 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۰۰۰,۰۰۰
ASUS X555LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB ویندوز ۱۵ “ HD Graphics 4000 ۲,۰۲۰,۰۰۰
ASUS A550 – B ویندوز ۱۵٫۶ “ NVIDIA GeForce 820M ۲,۰۲۰,۰۰۰
ASUS A555LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۳۰,۰۰۰
ASUS X550 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۰۳۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P039-Core-i7-6GB-1TB-2GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۰۴۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – G فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۴۹,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۵۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – B ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۰۶۰,۰۰۰
HP ENVY 15-k007ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۰۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n259se ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۰۶۰,۰۰۰
ASUS K555LN – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۰۷۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۲,۰۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-571G-6602 DOS ۱۵٫۶ “ GeForce GT 630M DDR3 ۲,۰۸۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-136 ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M260 ۲,۰۸۰,۰۰۰
ASUS K550L فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 840M ۲,۰۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۰۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۲,۰۹۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۲,۰۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p115ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۰۰,۰۰۰
Dell Inspiron 5447 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon HD R7 M265 ۲,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X450LD – C فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۲,۱۱۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite L50-B-123 ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M260 ۲,۱۱۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M265 ۲,۱۱۵,۰۰۰
Dell 5548 i5 ۲,۱۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5 640 i7 ۱۵٫۶ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-7206 فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۲۹,۰۰۰
ASUS K551LN – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۱۳۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 1000GB صفحه نمایش ۱۵ ” WXGA ۲,۱۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۲,۱۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۴۵,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-127 ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M260 ۲,۱۵۰,۰۰۰
ASUS K555LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۱۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p112ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۱۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 5537 – A ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۲,۱۶۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS VivoBook V500CA ۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS K555LN – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۱۷۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB ۱۵٫۶ “ GT 840M ۲,۱۹۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook SH531 i7 ۱۳٫۳” ۲,۱۹۹,۰۰۰
Toshiba L40-B1258 ویندوز ۲,۲۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 750M ۲,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۲۲۰,۰۰۰
ASUS K555LN – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۲۳۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۲۳۰,۰۰۰
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB ۱۵٫۶ “ GTX 850M ۲,۲۳۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 750M ۲,۲۴۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۲۵۰,۰۰۰
Asus X550DP ۱۵٫۶” ۲,۲۵۰,۰۰۰
ASUS X455LD – i5 فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۲,۲۵۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-74c9 ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۲۵۰,۰۰۰
MSI AP200-G3220-4GB-500GB-Intel DOS ۲۰٫۰ “ HD Graphics ۲,۲۶۵,۰۰۰
ASUS X455LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 820M ۲,۲۶۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – H فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۲۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-783F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۲۷۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-73MC فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۲۷۵,۰۰۰
ASUS K451LN – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 840M ۲,۲۸۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15213CXP ویندوز ۱۵ “ HD Graphics 4000 ۲,۲۸۰,۰۰۰
ASUS K455LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ ۲,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Yoga 11S – A ویندوز ۱۱ “ HD Graphics 4000 ۲,۲۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-n245se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15212CXW اندازه ۱۵٫۵ ۲,۳۰۰,۰۰۰
ASUS X555LP – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۰۵,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 635M DDR3 ۲,۳۲۰,۰۰۰
Toshiba Satellite C850-A628 ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 3000 ۲,۳۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K551LB – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K451LB – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۳۳۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15216SFW ویندوز ۱۵ “ HD Graphics 4000 ۲,۳۴۰,۰۰۰
ASUS K451LB – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۳۴۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – F فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Sony Vaio SVE14115FLP ویندوز ۱۴٫۱ “ HD Graphics 3000 ۲,۳۵۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q572 ۲,۳۵۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز ۲۱٫۵ “ GT 740M ۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۵۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۳۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247se فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n246ee فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH532 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 620M ۲,۳۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCBX ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۲,۳۹۴,۰۰۰
MSI CX61 i7 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT720M ۲,۳۹۹,۰۰۰
Acer V3 571G i7 2GB 8/1 ۱۵٫۶ “ Nvidia GeForce GT 710M 2GB ۲,۴۰۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p040ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۴۱۵,۰۰۰
ASUS Book Flip TP500LN ۲,۴۳۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – I فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۲,۴۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E550 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۴۴۹,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 11 SVF11N13CG ویندوز ۱۱٫۶ “ HD Graphics ۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS K551LB – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۵۱۰,۰۰۰
ASUS K555LN – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۵۲۰,۰۰۰
Toshiba R30 ویندوز ۲,۵۳۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۲,۵۴۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 840M ۲,۵۴۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH572 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۳ “ HD Graphics 4000 ۲,۵۵۰,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۲,۵۶۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۲,۵۶۵,۰۰۰
Sony VAIO 14E SVF14415CL ۱۴٫۰ ” – ۲,۵۷۰,۰۰۰
ASUS K555LD – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۵۷۵,۰۰۰
Sony VAIO SVT11213CGW ویندوز ۱۱٫۶ “ Intel HD Graphics ۲,۶۰۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-11J ویندوز ۱۵٫۶ “ Radeon R7 M260 ۲,۶۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۲,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ Radeon R5 M235 ۲,۶۲۵,۰۰۰
ASUS K451LN – B فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ GeForce GT 840M ۲,۶۲۸,۰۰۰
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1 ویندوز ۱۵٫۶” ۲,۶۶۰,۰۰۰
ASUS F550CC – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 720M ۲,۶۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW ویندوز ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۲,۶۸۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13CXB ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4400 ۲,۷۰۰,۰۰۰
ASUS K551LN – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۷۱۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – C ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۷۴۵,۰۰۰
Dell 5548 i7 ۲,۷۶۰,۰۰۰
ASUS Q550 ۲,۷۸۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۷۹۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 14 – A ویندوز ۱۴ “ ۲,۸۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15218SFb اندازه ۱۵٫۵ ۲,۸۲۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۸۳۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SG ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 740M ۲,۸۳۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15218SG ویندوز ۱۵٫۵ “ NVIDIA GeForce GT 740M ۲,۸۵۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVM2 Apple Mac OS ۱۳ “ ۲,۸۷۰,۰۰۰
VAIO SVF14425CLB ۲,۹۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15328SAB ویندوز ۱۵ “ GeForce GT735M ۲,۹۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD711 Apple Mac OS ۱۱ “ ۲,۹۲۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – A ویندوز ۱۷ “ R9 M290X ۲,۹۴۰,۰۰۰
ASUS VivoBook S551LB – i7 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۹۵۰,۰۰۰
ASUS K550JK – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Fujitsu UltraBook U772 i5 ۱۴٫۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB ۱۷٫۳ “ R9 M290X ۲,۹۹۵,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q702 ویندوز ۱۱٫۶ “ ۳,۰۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326 ویندوز ۱۴ “ GeForce GT740M ۳,۰۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVS13122CXP ویندوز ۱۳ “ HD Graphics 4000 ۳,۰۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD711B Apple Mac OS ۱۱ “ HD Graphics 5000 ۳,۰۶۹,۰۰۰
VAIO SVF14N13CLS ۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1532AGX ویندوز ۱۵ “ GeForce GT735M ۳,۰۹۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD760B Apple Mac OS ۱۳ “ HD Graphics 5000 ۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 740M ۳,۱۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Multi Flip SVF14N13SG ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4400 ۳,۱۰۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook E752 Dos ۱۵٫۶ “ Intel® HD Graphics 4000 ۳,۱۱۰,۰۰۰
ASUS N56JN – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۳,۱۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۳,۱۲۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز ۲۱٫۵ “ GT 740M ۳,۱۲۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – B ویندوز ۱۷ “ ۳,۱۲۵,۰۰۰
HP ENVY 15-k008ne اوبونتو ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰
Dell XPS L502-A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT540M ۳,۱۶۰,۰۰۰
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG – A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۳,۱۶۰,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-16GB-1TB-2GB ۱۷ “ ۳,۱۶۵,۰۰۰
HP ENVY 15-k009ne فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۷۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVE2 Apple Mac OS ۱۳ “ ۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 740M ۳,۱۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 13 – A ویندوز ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad S440 – A ویندوز ۱۴ “ Radeon HD 8670M ۳,۲۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro MD101 Apple Mac OS ۱۳ “ HD Graphics 4000 ۳,۲۴۰,۰۰۰
ASUS Zenbook UX305FA – A ویندوز ۱۳ “ ۳,۲۵۰,۰۰۰
ASUS N56JN – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۳,۲۷۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13SG ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4400 ۳,۲۸۰,۰۰۰
ASUS VivoBook S551LB – A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۳,۲۹۰,۰۰۰
ASUS N551JK – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۲۹۹,۰۰۰
Dell XPS 13 – 0580 ویندوز ۱۳٫۳ “ HD Graphics 4000 ۳,۳۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit multi-flip 14A SVF14N12SGB ویندوز ۱۴ “ HD graphics 4400 ۳,۳۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G ویندوز ۱۷ “ GeForce GTX 760M ۳,۳۳۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD712 Apple Mac OS ۱۱ “ ۳,۳۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk ویندوز ۱۷ “ GeForce GT 750M ۳,۳۴۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-4702MQ16GB1TBNVD ویندوز ۱۷ “ GeForce GT 750M ۳,۳۴۹,۰۰۰
MSI GE40 2PC Dragon Eyes – A فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ ۳,۳۴۹,۰۰۰
ASUS N550JK فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۳۵۰,۰۰۰
ASUS N56Jk – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۳۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD712B Apple Mac OS ۱۱ “ HD Graphics 5000 ۳,۳۶۵,۰۰۰
Apple MacBook Air MD760 Apple Mac OS ۱۳ “ Intel HD Graphics 5000 ۳,۳۶۹,۰۰۰
ASUS G56JK – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX850 ۳,۳۷۰,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB ۱۴ “ GTX 850M ۳,۳۸۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15215CLW ۳,۳۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB ویندوز ۱۵ “ GeForce GT735M ۳,۳۹۰,۰۰۰
ASUS N56JR – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 760M ۳,۴۰۰,۰۰۰
MSI GE40 2OL – A ویندوز ۱۴ “ GeForce GT 750M ۳,۴۱۰,۰۰۰
MSI GX60 3CC Destroyer فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۴۲۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – E فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326 Plus ویندوز ۱۴ “ GeForce GT740M ۳,۴۵۰,۰۰۰
MSI GE60 2PC Apache – A ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M GDDR5 ۳,۴۷۵,۰۰۰
Lenovo Y5070 – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 860M ۳,۴۹۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440p – B ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4600 ۳,۴۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook S904 i5 ۱۳٫۳” ۳,۵۰۰,۰۰۰
VAIO Pro 13 SVP13212SFB اندازه ۱۳٫۳ “ ۳,۵۰۰,۰۰۰
ASUS N551JK – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۵۵۰,۰۰۰
ASUS G56JK – B فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۵۷۰,۰۰۰
ASUS N551Z فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۵۷۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVP2 Apple Mac OS ۱۱ “ ۳,۵۷۵,۰۰۰
Sony VAIO SVF15N12SG ویندوز ۱۵٫۵ “ ۳,۵۸۰,۰۰۰
ASUS N550JK – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۵۸۰,۰۰۰
Lenovo Y40 ۳,۵۹۹,۰۰۰
Apple MacBook Air MD761 Apple Mac OS ۱۳ “ ۳,۶۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N15CDS فاقد سیستم‌عامل ۱۴ “ HD graphics 4400 ۳,۶۴۴,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N12SGB ویندوز ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۳,۶۴۹,۰۰۰
Lenovo Y5070 – C فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۳,۶۴۹,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD761B Apple Mac OS ۱۳ “ HD Graphics 5000 ۳,۶۵۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – D ویندوز ۱۵٫۶ “ ۳,۶۵۰,۰۰۰
ASUS UX303LN – A ویندوز ۱۳ “ GeForce GT 840M ۳,۶۵۰,۰۰۰
Asus U38N ۱۳٫۳” ۳,۶۹۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF1432SSG ویندوز ۱۴ “ ۳,۷۰۰,۰۰۰
ASUS UX32LN – A ویندوز ۱۳ “ GeForce GT 840M ۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440s – A ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4400 ۳,۷۱۰,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB ۱۴ “ GTX 850M ۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440 – A ویندوز ۱۴ “ HD Graphics 4400 ۳,۷۱۰,۰۰۰
MSI GE60 2OE – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “
ASUS UX303LB – A ویندوز ۱۳ “ ۳,۷۹۹,۰۰۰
VAIO SVF15N15CD اندازه ۱۵٫۵ “ ۳,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1432RSG ویندوز ۱۴ “ ۳,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO SVT14127CGS ویندوز ۱۴ “ ۳,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N15CDB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۳,۸۴۹,۰۰۰
Sony VAIO SVF14N16SG ۱۴ ” – ۳,۸۵۰,۰۰۰
VAIO Pro 13 SVP13215PX ویندوز ۱۳ “ ۳,۸۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72 Apple Mac OS ۱۳ “ ۳,۸۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVG2 Apple Mac OS ۱۳ “ ۳,۸۶۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX ویندوز ۱۴ “ ۳,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 2015 – A ویندوز ۱۵٫۶ “ ۳,۸۸۹,۰۰۰
Sony VAIO SVF1532GSG ویندوز ۱۵٫۵ “ ۳,۸۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1532SGB ویندوز ۱۵ “ ۳,۹۳۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15 SVF15A16CXB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۳,۹۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi flip 14A SVF14N16SG ویندوز ۱۴ “ ۳,۹۴۴,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1432ACX Plus ویندوز ۱۴ “ ۳,۹۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF1432SG Plus ویندوز ۱۴ “ ۳,۹۹۰,۰۰۰
VAIO SVF1532LSG ۴,۰۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۴,۰۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 Apple Mac OS ۱۳ “ ۴,۰۸۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX ویندوز ۱۵٫۶ “ ۴,۰۹۰,۰۰۰
Sony Vaio Ultrabook SVT13127CGS ویندوز ۱۳ “ ۴,۱۴۰,۰۰۰
Dell XPS 13 – 0592 ویندوز ۱۳٫۳ “ ۴,۱۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVJ20215CVB ویندوز ۲۰ “ ۴,۱۸۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 Pro – B ویندوز ۱۳ “ ۴,۱۹۰,۰۰۰
MSI GE60 2PC Apache – D فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۴,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo B5030 – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۴,۲۴۹,۰۰۰
Sony VAIO Pro Ultrabook SVP13213SA ویندوز ۱۳٫۳ “ ۴,۲۷۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 Pro – C ویندوز ۱۳ “ ۴,۲۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1532SGB Plus ویندوز ۱۵ “ ۴,۴۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Yoga S1 – A ویندوز ۱۲ “ ۴,۴۴۰,۰۰۰
ASUS G551JM – A فاقد سیستم‌عامل ۱۵٫۶ “ ۴,۴۸۹,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532GXB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۴,۵۰۰,۰۰۰
Fujitsu UltraBook U904 – i7 ۱۴٫۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82 Apple Mac OS ۱۳ “ ۴,۵۵۰,۰۰۰
VAIO Pro 13 SVP13215CD ویندوز ۱۳ “ ۴,۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 Pro – A ویندوز ۱۳ “ ۴,۵۹۰,۰۰۰
Dell 12 XPS N556-ALM ویندوز ۱۲ “ ۴,۶۹۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF840 Apple Mac OS ۱۳ “ ۴,۷۰۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF14N16CX ۱۴ “ ۴,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Helix – A ویندوز ۱۱ “ ۴,۷۷۰,۰۰۰
Sony VAIO SVT11215SGB ویندوز ۱۱٫۶ “ ۴,۷۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Multi flip SVF14N19SGB ویندوز ۱۴ “ ۴,۷۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Duo 13 SVD13215PLB ویندوز ۱۳٫۳ “ ۴,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N26CXB ویندوز ۱۵٫۶ “ ۴,۸۵۰,۰۰۰
MSI GT60 ویندوز ۱۵٫۶ “ ۴,۹۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 Apple Mac OS ۱۳ “ ۴,۹۹۹,۰۰۰
Dell XPS 13 – 0593 ویندوز ۱۳ “ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple MacBook with Retina Display 12 Inch Apple Mac OS ۱۲ “ ۵,۱۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 3 Pro 13 – A ویندوز ۱۳ “ ۵,۲۰۰,۰۰۰
MSI GS60 2PE ویندوز ۱۵٫۶ “ ۵,۴۰۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX92 Apple Mac OS ۱۳ “ ۵,۴۰۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro MD103 Apple Mac OS ۱۵٫۴ “ ۵,۴۱۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15N17SG ویندوز ۱۵٫۵ “ ۵,۵۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Duo Surf Slide – SVD13211SA ۱۳٫۳ ” Full HD ۵,۵۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro With Retina Display 15 – MD975 Apple Mac OS ۱۵ “ ۵,۶۱۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF841 Apple Mac OS ۱۳ “ ۵,۷۹۵,۰۰۰
Sony VAIO SVF15N17CD ویندوز ۱۵ “ ۵,۸۵۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 3 Pro 13 – B ویندوز ۱۳ “ ۵,۸۷۰,۰۰۰
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition – C ویندوز ۱۵٫۶ “ ۵,۹۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N17PGB ویندوز ۱۳ “ ۵,۹۹۰,۰۰۰
Dell XPS 15 – 0544 ویندوز ۱۵٫۶ “ ۵,۹۹۰,۰۰۰
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition – B ویندوز ۱۵٫۶ “ ۵,۹۹۵,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q704 i5 ۶,۱۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXA2 Apple Mac OS ۱۵٫۴ “ ۶,۱۹۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro With Retina Display 15 – MD976 Apple Mac OS ۱۵ “ ۶,۲۵۰,۰۰۰
Dell Alienware M14-0598 ویندوز ۱۴ “ ۶,۴۷۰,۰۰۰
LENOVO Horizon-2E-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch DOS ۲۷٫۰ “ ۶,۶۸۰,۰۰۰
MSI GS70 Stealth – A ویندوز ۱۷ “ ۶,۸۰۰,۰۰۵
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MGXD2 Apple Mac OS ۱۳ “ ۶,۸۹۰,۰۰۰
ASUS G750JH ویندوز ۱۷ “ ۶,۹۵۰,۰۰۰
ASUS ROG G751JY ویندوز ۱۷ “ ۷,۱۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Duo 13 SVD1323XPAB ویندوز ۱۳ “ ۷,۲۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Duo Surf Slide – SVD13217PGB ۱۳٫۳ ” Full HD ۷,۲۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXC2 Apple Mac OS ۱۵٫۴ “ ۷,۶۱۵,۰۰۰
MSI GT70 ویندوز ۱۷ “ ۷,۹۷۹,۰۰۰
MSI GT70 Dragon Edition 2 ویندوز ۱۷ “ ۷,۹۸۵,۰۰۰

منبع: مشرق