تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , مهر, ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۵:۲۲
کد مطلب : 102091

تمام پاسخ‌های رهبر انقلاب به تهدیدهای نظامی دشمن+ جدول

تهدیدهای که مقام معظم رهبری نسبت به دشمنان نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند، اغلب در موضع پاسخ‌گویی بوده و ایشان تصریح دارند که ما هیچ‌گاه به دنبال ضربه زدن به صلح جهانی نیستیم، اما در مقابل تهدیدهای دیگر کشورها نیز ساکت نخواهیم نشست و پاسخ این‌گونه تهدیدها را خواهیم داد.

هفته گذشته و پس از تهدید مقام معظم رهبری نسبت به مقامات سعودی در فاجعه منا، لحن آنان تغییر کرد و در قبال عملکرد نامناسبشان در منا تا حدی به مطالبات ایران پاسخ گفتند.

این تهدید که از موضعی بالا و البته منطقی مطرح شد، باعث عزت بخشیدن به مواضع جمهوری اسلامی در فضای منطقه و بین‌الملل شد. اثرگذاری این تهدید ما را بر آن داشت که تهدیدهای دوره رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مرور کنیم و مهم‌ترین تهدیدهای ایشان را جدولی تقدیم شما خوانندگان محترم نماییم.
تنها نکته‌ای که دراین‌باره وجود دارد این است که تهدیدهای که مقام معظم رهبری نسبت به دشمنان نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند، اغلب در موضع پاسخ‌گویی بوده و ایشان تصریح دارند که ما هیچ‌گاه به دنبال ضربه زدن به صلح جهانی نیستیم، اما در مقابل تهدیدهای دیگر کشورها نیز ساکت نخواهیم نشست و پاسخ این‌گونه تهدیدها را خواهیم داد.

برای وضوح بهتر روی جدول کیلک کنید
همه تهدیدهای نظامی رهبر انقلاب تا به حال + جدول

[۱]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30933

[۲]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402

[۳]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29472

[۴]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180

[۵]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3126

[۶]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3111

[۷]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3104

[۸]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2944

[۹]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908

[۱۰]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3433

[۱۱]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552

[۱۲]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3341

[۱۳]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2748

[۱۴]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2344

[۱۵] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923

[۱۶]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274

[۱۷]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9218

[۱۸]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8339

[۱۹]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639

[۲۰]http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=28674

[۲۱]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233

[۲۲]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2833

[۲۳]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3531

[۲۴]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8898

[۲۵]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3337

[۲۶]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3214

مطالب مرتبط