تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۱:۳۸:۵۹
کد مطلب : 42855

دنیای شیطنت های کودکانه + تصاویر

فقط کمی صبر و حوصله نیاز هست تا از دنیای پاک و ساده کودکان در کنار شیطنتهایی که اغلب آنها از روی بی تجربگی و برخاسته از ذهن خلاق و کنجکاوشان منشاء می گیرد، لذت برد.لذتی که سالها بعد فقط از آنها رنگ خاطره باقی خواهد ماند و حسرت.