تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۲۱:۳۰:۰۱
کد مطلب : 32473

تنها دو تصویر منتشر شده از رهبر داعش در عراق

تنها دو تصویر منتشر شده از رهبر داعش در عراق

ابوبکر البغدادی رهبر داعش
ابوبکر البغدادی رهبر داعش
ابوبکر البغدادی رهبر داعش
ابوبکر البغدادی رهبر داعش
ابوبکر البغدادی رهبر داعش