تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۸:۲۱
کد مطلب : 64870

توصیه اخلاقی آیت الله بهاءالدینی+عکس

امروز سالگرد رحلت آیت الله سید رضا بهاءالدینی، عارف واصلی است که با بروبچه های جنگ، ارتباطی صمیمی و ویژه داشت.(به تاریخ هجری قمری) آنچه می خوانید، خاطره ای است از این آیت خدا…

امروز سالگرد رحلت آیت الله سید رضا بهاءالدینی، عارف واصلی است که با بروبچه های جنگ، ارتباطی صمیمی و ویژه داشت.(به تاریخ هجری قمری) آنچه می خوانید، خاطره ای است از این آیت خدا…

توصیه اخلاقی آیت الله بهاءالدینی+عکس

آقای حسین حیدری کاشانی (از شاگردان آیت الله بهاءالدینی) نقل می کند: «سپهبد شهید علی صیاد شیرازی حدود ۱۷ سال با حضرت آیت الله بهاءالدینی مراوده داشت و دست پرورده ایشان بود. شاگردی او در این مکتب او را استادی ورزیده در اخلاق و اخلاص ساخته بود. آقا از او تعبیر می کرد «آقای صیاد یک روحانی است که یک مشت روحانی را به دور خود جمع کرده است.»

وقتی طلبه های شیراز خدمت آیت الله بهاء الدینی رسیده و از ایشان درس خواستند و گفته بودند: « ما را هدایت کن ، درسی به ما بده » آیت الله بهاءالدینی فرموده بودند:« بروید از صیاد شیرازی درس زندگی بگیرید ، اگر صیاد شیرازی شدید ، هم دنیا دارید و هم آخرت .»
*عقیق