تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۳:۱۹
کد مطلب : 88383

توطئه برای جدا کردن بخشی از ایران+سند

مطالعه اسناد به جای مانده از دوران پهلوی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است که حاکمان پیشین این سرزمین تنها برای منافع خودشان دست و پا می‌زدند و دیکتاتوری به آن حد رسیده بود که هیچکس حق اعتراض به این حرکت‌ها را نداشت.

توطئه برای جدا کردن بخشی از ایران+سند

مورخه ۳ / ۵ / ۱۳۱۳
سواد راپرت بحرین
به قرار اطلاع حاصله به تازگی یعنی چندی است وضعیات ادارات بحرین تغییراتی می‌دهند از آن جمله اوراق و نوشتجات گمرک را فقط عربی نموده‌اند به باقی ادارات هم همین قسم دستور داده‌اند. اداره محاکمات خارجی که سابقاً در قونسولخانه انگلیس تشکیل می‌شد. حالیه آن اداره مجزا نموده و محل کتاب خانه قدیمی قرار داده‌اند گویا مقصودشان این است که بحرین را همین قسم که خودشان می‌گویند یک حکومت مستقل عربی قرار داده و معرفی نمایند که مرور زمان پیشرفت عقیده خود نمایند.
کمپانی امریکایی صاحب‌امتیاز غیرقانونی نفظ به طور اطمینان در چهار محل مشغول ساختمان‌های عمارات و لوله‌کشی می‌باشند.
سواد مطابق سواد است