تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۲:۲۰
کد مطلب : 60429

تکدی گری دختران جوان پدیده جدید شوم در امیدیه / فقر در جوار نقطه ثقل سرمایه ملی ناشی از چیست!؟

دختر جوان آرام به شیشه سمت شاگرد ماشین زد ، اما راننده ماشین که خودروی لوکسی هم داشت بدون توجه به او به راهش را ادامه داد ، کمی جلوتر از شیشه ماشینی که پایین بود دستش را به سمت راننده دراز کرد ، راننده با دیدن دستان زخم خورده دختر جوان اسکناسی در دستش گذاشت و رد شد…

 

 

به گزارش عصر آبادان  به نقل از امید نیوز ، پدیده ای شوم از جنس فقر در جوار بزرگترین منبع انرژی کشور ذهن هر انسانی را به خود مشغول میسازد که چگونه است که در چند قدمی این مرکز سرمایه ملی نقطه ای از شهر است که از داشتن اولین ها محروم هستند و عده ای از جوانان آن مجبور به بنزین فروشی فله ای در خیابان مجاور شرکت بهره برداری میشوند .

افزایش حضور دختران جوان بر سر چهار راهها و محل توقف خودروها به خصوص پمپ بنزین ها معضلی اجتماعی است که امروز امیدیه نفت خیز با آن دست و پنجه نرم میکند البته این معضل اجتماعی در دیگرها شهرها نیز نمایان است لکن در این شهر جلوه ای نامیمون به خود گرفته است تا جایی که هر روز شاهد افزایش تعداد آنها در این مکان هستیم.

روز گذشته با مراجعه به یکی از پمپ بنزین های شهر صحنه ای نگاهم را متوجه خودش کرد ، دختری جوان که با اصرار از رانندگان خودروها استمداد پول میکرد و در آن سوی جایگاه زنی جوان نیز اقدام به همین عمل کرده بود و صحنه بغرنج تری که فضای تاثر برانگیزی را به وجود آورده بود ، بی توجهی سرنشینان خودروهای لوکس که در واقع از طبقه سرمایه دار امیدیه محسوب میشوند بود .

در یکی از این صحنه های تراژدی ، دختری جوان آرام به شیشه سمت شاگرد ماشین زد ، اما راننده ماشین که خودروی لوکسی هم داشت بدون توجه به او به راهش  ادامه داد ، کمی جلوتر از شیشه ماشینی که پایین بود دستش را به سمت راننده دراز کرد ، راننده با دیدن دستان زخم خورده دختر جوان اسکناسی در دستش گذاشت و رد شد و با وجود اینکه هوا سرد هم شده بود با گذشت ساعاتی از شب نیز مانع از حضور آنها نشده بود.

 

در یک نگاه کارشناسانه به این معضل اجتماعی آن هم در یک شهر صنعتی و سرمایه خیز میتوان پی برد تمامی این پدیده ها ناشی از بی تفاوتی برخی مدیران ذیصلاح در امر مسائل جاری شهرستان نسبت  به مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است چرا که اگر فقط یک اپسیلن اعتبار به بخش کسب و کار در مناطق و شهرهای همجوار با تاسیسات نفتی و انرژی زا مانند امیدیه و میانکوه  اختصاص یابد با وجود همه ساختار های بیمار اقتصادی شاهد این معضلات نخواهیم بود.

اینکه در شهرستان امیدیه هنوز یک مرکز تفریحی سرگرمی کامل برای بانوان وجود ندارد خود گواه این مدعاست ، مسئله ای که بارها بانوان این شهرستان نسبت به اهمال برخی مدیران متذکر شده اند اما گوش هیچ کس بدهکار نمیشود و این میشود که بانوان به جای تفریح های سالم دست به اینچنین اقداماتی میزنند و یا در محل هایی حضور پیدا میکنند که عواید سوء فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد.

 

مع الوصف همه باید منتظر یک شوک اجتماعی در امیدیه با شیم تا شاید گروهی حقوق شهروندان آسیب پذیر را به رسمیت بشناسند و روزی ریشه همه همایش ها و سمینار های سوری  آسیب شناسی را برکند و عملا همه برای رفع معضلات اجتماعی جامه عمل بپوشند.