تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۱:۰۶
کد مطلب : 75686
رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی در بهمن ماه

تیبا با سبقت از پراید، بدترین شد

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی در بهمن ماه امسال منتشر شد.

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی در بهمن ماه امسال منتشر شد.

براساس جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، خودروی تیبا با ۵۶٫۶ نمره منفی در رتبه نخست قرار دارد.

پس از آن سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا با ۷۶٫۶ نمره منفی در رتبه دوم و سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس خودرو با ۷۸٫۶ نمره منفی در رتبه سوم قرار دارد. رتبه چهارم نیز با ۷۹٫۹ نمره منفی در اختیار سایپا ۱۳۲ و رتبه آخر و پنجم با ۸۲٫۷ نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام ۱۱۰ است.

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروی پارس تندر با ۲۰٫۵ نمره منفی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن خودروهای تندر ۹۰ اتوماتیک، تندر ۹۰ پارس خودرو و تندر ۹۰ ایران خودرو مشترکا با ۲۰٫۶ نمره منفی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.

رتبه سوم نیز با ۲۲ نمره منفی در اختیار پژو ۲۰۶ و رتبه چهارم با ۲۲٫۸ نمره منفی در اختیار پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است. رانا با ۲۳٫۹ نمره منفی در رتبه پنجم و پژو پارس تولیدی ایران خودرو خراسان با ۴۶٫۹ نمره منفی در رتبه ششم قرار گرفته است.

رتبه هفتم نیز با ۴۷ نمره منفی در اختیار پژو پارس تولیدی ایران خودرو و رتبه هشتم با ۴۵٫۷ نمره منفی در اختیار سمند است. ام‌وی‌ام ۳۱۵ جدید با ۴۷٫۷ در رتبه نهم و پژو پارس تولیدی ایران خودرو مازندران با ۴۸ نمره منفی در رتبه دهم قرار گرفته است.

پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو خراسان با ۴۸٫۸ نمره منفی در رتبه یازدهم و ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو با ۴۹٫۲ نمره منفی در رتبه دوازدهم قرار دارد. رتبه سیزدهم و آخر نیز با ۵۶٫۳ نمره منفی در اختیار تیبا هاچ‌بک است.

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی آسا با ۱۸٫۸ نمره منفی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن جک اتوماتیک با ۴۵ نمره منفی در رتبه دوم و ام‌وی‌ام x33 جدید با ۴۵٫۷ نمره منفی در رتبه سوم قرار دارد.

رتبه چهارم با ۴۷٫۱ نمره منفی دراختیار جک و رتبه پنجم با ۵۰٫۵ نمره منفی در اختیار لیفان x60 است. وولیکس c30 نیز با ۵۹ نمره منفی در رتبه ششم و آخر قرار دارد.

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۷۵ تا صد میلیون تومان، خودروی کیا سراتو با ۱۶٫۸ نمره منفی قرار دارد. در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالای صد میلیون تومان نیز خودروی سوزوکی گرند ویتارا دارای ۱۶٫۴ نمره منفی است.

منبع: ایسنا