تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۰:۴۴
کد مطلب : 112714

ثواب روزه سه روز آخر ماه شعبان

در روزه سه روز آخر ماه شعبان برای کسی که تمام آن را روزه نداشته فضیلتی است که برای مراقب سزاوار نیست آن را رها کند.

و اما در روزه سه روز آخر ماه شعبان برای کسی که تمام آن را روزه نداشته فضیلتی است که برای مراقب سزاوار نیست آن را رها کند؛ چه صدوق(ره) از صادق(ع) روایت نموده است که هر کس سه روزه آخر شعبان را روزه بگیرد و به ماه رمضان متصل کند، خداوند روزه دو ماه پی در پی را برای او می نویسد و مراقبات اواخر هر ماه برای اصلاح کردن آنچه در تمام ماه از دست داده است غیر از آنچه ذکر کردیم چنان است که در هر ماه اشاره کرده‌ایم سپس از جمله مهمّات آن است که در شب آخر شعبان برای ماه رمضان دعائی است که در «اقبال» برای آن شب یا شب اول ماه رمضان روایت شده است. (۱)

۱-«اقبال الاعمال» صفحه ۳۵۸، چاپ اعلمی، بیروت.
کتاب ترجمه المراقبات – ص ۱۹۸
تالیف: عارف کامل میرزاجواد آقاملکی تبریزی(ره)

منبع: تسنیم