تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۸:۰۸
کد مطلب : 48811

جالب ترین تصاویر ۲۰۱۴ (قسمت دوم)

سایت Twisted Sifter از میان عکس هایی که روزانه منتشر کرده، بهترین و جالب ترین ها را برگزیده است. طبیعی است که این انتخاب بر اساس سلیقه و معیار گردانندگان این سایت صورت گرفته است. این تصاویر دیدنی را در دو قسمت تقدیم می کنیم.

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

سلفی در بالای بلندترین ساختمان مسکونی جهان

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

از گدازه و برف

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

طوفان از فضا

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

پرنده اخمو!

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

دیوار Hadrian، انگلستان

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

Hhirosaki، آئوموری، ژاپن

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

راه آهن در پاریس

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

پرنده یک پا دارد!

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

اعتدال بهاری در شیکاگو

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

نقاشی سه بعدی
جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

بزرگراه فضا

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

تابش خورشید صبحگاهی بر کوه Bromo

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

احتمالا اولین سلفی جهان

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

بن بست!

جالب ترین تصاویر 2014 (قسمت دوم)

گذرگاه مالوجا، سوئیس