تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , آبان, ۱۳۹۳ | ۲۳:۲۴:۴۸
کد مطلب : 53977

جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Apple Huawei Samsung SONY Asus LG HTC Nokia BlackBerry Motorola GLX منبع: فارس

Apple
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Huawei
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Samsung
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

SONY
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Asus
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

LG
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

HTC
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Nokia
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

BlackBerry
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

Motorola
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

GLX
جدول /جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل

منبع: فارس