تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۱:۲۴
کد مطلب : 112929

جدول/ قیمت انواع خودرو در سال ۱۳۸۹

مشاهده لیست قیمت انواع خودرو در سال ۸۹ و مقایسه آن با قیمت کنونی خودروها، نشان از رشد بی رویه و نا متعادل قیمت خودروها دارد.

مشاهده لیست قیمت انواع خودرو در سال ۸۹ و مقایسه آن با قیمت کنونی خودروها، نشان از رشد بی رویه و نا متعادل قیمت خودروها دارد.

قیمت انواع خودرو در سال 89 +جدول