تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۱:۴۳:۴۹
کد مطلب : 25376

جدول/ قیمت خرید خودروی “پورشه”

خودروی پورشه پانامرا ۶ سیلندر به قیمت ۶۸۰ میلیون به فروش می رسد.

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت

پورشه ۹۱۱ کاررا

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

پورشه باکستر S

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰۰۰۰۰۰

پورشه پانامرا

(۶ سیلندر)

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

پورشه پانامرا

(۸ سیلندر)

۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

پورشه پانامرا توربو

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

پورشه کاین

(۶ سیلندر)

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

پورشه کاین

(۸ سیلندر)

۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

پورشه کاین توربو

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

پورشه کیمنS

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

منبع:باشگاه خبرنگاران