تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۳:۱۱
کد مطلب : 109637

جدول/ قیمت محصولات سایپا

مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) آریو ۱۵۰۰ آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ آریو ۱۶۰۰ ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ […]

مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی
(تومان)
قیمت بازار
(تومان)
آریو ۱۵۰۰ آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۱۶۰۰ ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس V5 ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰
تیبا LE ۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰
تیبا SX ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
تیبا دو گانه سوز ۲۵,۴۵۵,۰۰۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ EX ۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ LE ۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ SE ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ SL ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ SX ۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ EX ۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ LE ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ SE ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز ۲۱,۶۸۵,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ SL ۰ ۰
سایپا ۱۳۱ SX ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ TL ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ ۰
سایپا ۱۳۱ گاز سوز LE ۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ EX ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ LE ۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ SE ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ SL ۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ SX ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ TL ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰
سایپا ۱۳۲ دوگانه ۰ ۰
سایپا ۱۴۱ EX ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۴۱ SE ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۴۱ SL ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۴۱ SX ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ SL ۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ TL ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ ۰
سایپا S300 ۷۶,۶۸۵,۰۰۰ ۰
وانت نیسان بنزینی دارای  تاخوگراف و ترمز ABS ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دوگانه سوز دارای تاخوگراف و ترمز ABS ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزلی دارای کولر و ترمز ABS ۳۵,۸۸۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: CAR.ir