تاریخ انتشار خبر: ۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۵:۰۸
کد مطلب : 81488

جدول/ نرخ بیمه ثالث انواع خودرو

نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت با تخفیف بیمه ایران ارایه می شود.

جدول نرخ بیمه ثالث به شرح زیر می باشد:

جدول شماره یک:

واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت معادل ۷۰ درصد تخفیف است.

منبع: جام نیوز