تاریخ انتشار خبر: ۴ , مهر, ۱۳۹۴ | ۱۹:۵۱:۵۲
کد مطلب : 101129

جدیدترین لیست مجروحین حادثه منا

جدیدترین لیست اسامی مجروحان حادثه منا به همراه اطلاعات مربوط به بیمارستان محل بستری اعلام شد.

جدیدترین لیست مجروحین حادثه منا
به گزارش عصر آبادان :جدیدترین لیست اسامی مجروحان حادثه منا به همراه اطلاعات مربوط به بیمارستان محل بستری اعلام شد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

کاروان-نام پدر

۱

محمد رضا

ابراهیمی

۵۰۰۵۷

۲

کریم

ابراهیمى

مرحوم گل محمد

۳

سید حمید رضا

ابطحی

سید حسن

۴

مریم

احمد کیان

۵

قادر

احمدزاده

محمدامین

۶

حبیب الله

احمدی

۱۳۰۵۳

۷

عبداله

اذرخش

حسین

۸

امنه

ارباب شستان

ارض محمد

۹

اسماعیل

اسپوکه

۱۲۰۱۲

۱۰

محمد

اسدی

۴۱۰۲۳

۱۱

اسماعیلی زاده

۱۲

محمدعلى

اسمعیلى وردنجانى

لطیف

۱۳

شریعت

اشجع

محمداسمعیل

۱۴

علی اکبر

اصغریان

۱۵

عبد الکریم

اعتصامی

۱۶

مهدی

اقایی

۱۷۷۵۵

۱۷

اسماعیل

البوکه

۱۲۰۱۲

۱۸

فضل الله

الماسی

۲۴۰۳۷

۱۹

محمد

امان

۱۷۲۴۷

۲۰

کیومرث

امیرقلیان

۲۱

محمد

امیرى شهرضا

خسرو

۲۲

غلامعباس

انتظامی آبادشاپوری

علمدار

۲۳

عباس

اوتسیانی

۲۸۱۵۹

۲۴

صفورا

اونق

محمدقلی

۲۵

قربانعلی

ایرانی

۲۶

حسین

آبادی

۱۹۰۲۹

۲۷

عبدالمجید

برهانی

۱۹۳۷۳

۲۸

عبد الستار

بوکلانی

۳۸۰۳۶

۲۹

ایوب

پوراحمدیان

یوسف

۳۰

بی بی

پورخطر

۳۸۰۱۷

۳۱

کسری

پیرزاده

۳۲

حسین

پیرو

۲۴۰۱۵

۳۳

عبد محمد

تاتار

۳۸۰۱۷

۳۴

ولی

جعفریان

۳۵

مهدی

جعفری

علی حسین

۳۶

عبد الصمد

جمشید زاده

۲۴۰۱۶

۳۷

حبیب الله

چنگیر

۱۳۳۲۳

۳۸

صالح

حبشى

منیشه

۳۹

عباسعلی

حسین ابادی

۴۰

محمد

حسینی

۲۴۰۱۶

۴۱

صالح

حسینی

۴۲

عباسعلی

حسین ابادی

محمدحسین

۴۳

معصومه

حسینی

سیدرضا

۴۴

سید محمود

حکمت

۴۵

سمین عذار

خاکپورینکجه

عباسعلى

۴۶

معصوم علی

خسرو پور

۱۷۲۰۲

۴۷

اله محمد

خسروی

۲۹۰۱۳

۴۸

عمر

خلیلی

۱۲۰۱۲

۴۹

رقیه

خوشبخت

محمد کریم

۵۰

علی

خیرخواه

۳۲۰۱۳

۵۱

نقی

داودی میر

۱۷۲۷۲

۵۲

محمود

دشتی

۱۹۲۸۹

۵۳

مراد

دلاکیه

۳۹۰۰۹

۵۴

احسان

ذاکری

حسن

۵۵

جواد

ذبیحى راد

محمدهادى

۵۶

مقداد

رجب زاده

۵۷

فتح الله

رضایی

۱۵۱۳۰

۵۸

ابراهیم

رضایی

۵۹

علی اکبر

رضایی

۶۰

مصطفی

رضائی یزدآبادی

حسین

۶۱

احمد

رهرو اصفهانی

۶۲

دردی

ریاحی

۳۸۰۲۵

۶۳

فوزیه

زارع

۶۴

عبدالحسین

زارع خورمیزى

اکبر

۶۵

محمد

زارعیان

۶۶

محمد

زاهدی

۶۷

سیدمحمد

سادات پور

سیدمیرزا

۶۸

سید ذوالفقار

ساعت ساز

سید اسد

۶۹

سید غالب

ساعت ساز

۱۷۲۷۲

۷۰

رحیم

سالک

۱۲۰۱۲

۷۱

فریبرز

ستاری

۱۸۰۰۳

۷۲

سعیدی فر

۷۳

حسن

سلمان زاده

۳۹۰۰۹

۷۴

عبد الرضا

سلیمی

۲۴۰۱۰

۷۵

محی الدین

سید باقری

۲۴۰۱۹

۷۶

محمود

شاکری تفتی

نامعلوم

۷۷

محمد

شاه محمدی

۱۹۲۸۹

۷۸

مریم

شاه محمدی

۱۹۲۸۹

۷۹

مراد

شرفى

سبزمراد

۸۰

یوسف

شیخی

محمدخلیل

۸۱

مسعود

صامت

۸۲

مهدی

صفری

سلطانعلی

۸۳

سید محمدعلی

ضیایی زاده

۸۴

خدیجه

طالبیان شلمکی

فیض اله

۸۵

مهدی

طهماسبی

۸۶

قنبر

طهماسبی

عبداله

۸۷

عباسی ده کردی

۸۸

احمد

عزیزى

محمدحسین

۸۹

عرازگل

عطایی

۳۸۰۱۷

۹۰

محمد

علی پور

۱۶۱۳۳

۹۱

اسماعیل

غفارزاد

۱۷۰۶۵

۹۲

سیما

فارنیا

غلامرضا

۹۳

عبد الرضا

فخرایی

۳۲۰۱۳

۹۴

مریم

فلاحتی پائین دروازه

کریم

۹۵

علیرضا

قانونی نیا

۱۳۰۵۳

۹۶

بابک

قلیچ خانی

بعثه

۹۷

مهدی

قمصری

۹۸

ایل محمد

قورچی

۹۹

حسن

کارگر

۲۰۰۲۴

۱۰۰

محمد موسی

کرمی

۲۹۰۱۳

۱۰۱

علی

کفسال

۲۴۰۱۶

۱۰۲

عبد الرحمن

کلته

۳۸۰۱۷

۱۰۳

مونا

کمالی

۱۰۴

فاطمه

کوهکن

۱۹۰۶۹

۱۰۵

مونا

کمالی

محمد

۱۰۶

نصرت اله

گودرزی

۱۰۷

على حیدر

گودرزى

على رحم

۱۰۸

نصرت اله

گودرزى

انشااله

۱۰۹

رضا

گودرزی

حیدر

۱۱۰

حسین

مجدی

۱۹۲۸۹

۱۱۱

مجهول الهویه

۱۱۲

مجهول الهویه

۱۱۳

مجهول الهویه

۱۱۴

مجهول الهویه

۱۱۵

مجهول الهویه

۱۱۶

محسن

مجیدیان

۱۱۷

ایار

محمدگرگانی

۱۱۸

سعید

محمدی

۱۱۹

بیگ محمد

مرادی

۱۸۰۰۵

۱۲۰

ایمان

منصوری

احمدعلی

۱۲۱

محمد جواد

موحدی

۱۹۰۰۶

۱۲۲

سید عنایت

موسوی

۲۴۰۱۹

۱۲۳

ابراهیم

مولوی

۱۲۴

محمدرضا

مهری

مالک اشتر

۱۲۵

سید ابراهیم

میرحسینی

۱۲۶

محرم

نصرتى

یوسف

۱۲۷

عبدالحکیم

نصیری فیروزکوهی

۱۲۸

ایرج

نعمت اللهى

عبدالحسین

۱۲۹

نیری

۲۴۰۱۰

۱۳۰

غلامرضا

وحیدی

۱۳۱

وحیده

وحیدی

۳۸۰۳۶

۱۳۲

عبدالجبار

ولى پور

عطا

۱۳۳

عبدالکریم

یوسفى

کریم

 

منبع: میزان