تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۶:۵۰
کد مطلب : 73793

جناب استاندار تدبیرتان اشتباه بود/ضرورت سفر ابتکار پس از بحران چیست؟

حضور ابتکار در روزهای اولیه طوفان گردوخاک می توانست یک پیام مهم داشته باشد اینکه دولت در کنار مردم است و همگام با همنفسی به همدردی با مردم می پردازد و این مشکل مردم استان را برای خود با اهمیت می داند.

 

 

 

شب گذشته استاندار خوزستان در گفتگوی ویژه خبری درتلوزیون پیرامون عدم سفر ابتکار و برخی دیگر از مقامات دولتی به خوزستان اظهار داشت: یک روز بعد از این حادثه با تاکید رئیس جمهور آقای نوبخت و خانم ابتکار بنا بود به استان بیایند عرض کردم که اجازه دهید جمعبندی داشته باشیم که بر اساس آن مصوباتی داشته باشید پس از آن به استان سفر کنید.

نکته قابل عرض خدمت استاندار محترم این است که، چنانچه سفر ابتکار در بحبوحه بحران ریزگردها در خوزستان چندان ثمره عملی ندارد قطعا پس از آن نیز سودی برای شهروندان این استان نخواهد داشت چرا که همه دعاها برای آمین آن است،وقتی که مصوبات بدون سرکشی مسئول مربوطه به مناطق آسیب دیده به تصویب هیات دولت رسیده است و گردوخاک خوابیده ضرورت این سفر چه خواهد بود؟

حضور ابتکار در روزهای اولیه طوفان گردوخاک  می توانست یک پیام مهم داشته باشد اینکه دولت در کنار مردم است و همگام با همنفسی به همدردی با مردم می پردازد و این مشکل مردم استان را برای خود با اهمیت می داند.

از طرفی مشاهده رنج های مردم بدون واسطه  درک بهتری برای دولت جهت تهیه و تدوین طرح ها و مصوب کردن آن ها در برداشت.

به هرحال اینکه ابتکار خود به خوزستان نیامد یا توصیه استاندار مانع حضور او شد نتیجه ای جز نقدهای امروزی در برنداشته است.

پی نوشت:

استاندار هم می تواند اشتباه کند

رهیاب نیوز،