تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۹:۰۲:۳۳
کد مطلب : 84440

حادثه عجیب در سازمان لیگ

استفاده از یک ماده شوینده در سازمان لیگ حادثه ایجاد کرد.

 یکی از اعضای خدمات سازمان لیگ برای رفع گرفتگی فاضلاب از مواد شوینده قوی استفاده کرده بود که این مسئله باعث شد حال چند نفر از کارمندان این سازمان بد شود و حتی برخی از کارمندان بانک هم که در زیر ساختمان سازمان لیگ هستند دچار مسمومیت شوند و اورژانس تهران در محل حاضر شود.

این حادثه ظاهراً قبل از جلسه هماهنگی بازی پیکان و پرسپولیس در سازمان لیگ رخ داده است.

منبع: فارس