تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۶:۴۸:۲۲
کد مطلب : 90678

حدیث روز/ درباره فضائل ماهی که ارزاق مؤمنین در آن زیاد می‌شود

این ماه فقط به این جهت شعبان نامیده شده که ارزاق مؤمنین در آن زیاد می‌شود. آن ماه عمل است که در آن حسنه هفتاد بار دو چندان گردیده، بدی‌ها ریخته، گناهان آمرزیده و کار نیک قبول مى‌شود.

ابن عباس مى‌گوید، در حالى که اصحاب رسول خدا صلى الله علیه و آله نزد آن حضرت درباره فضایل شعبان سخن مى‌گفتند، آن حضرت صلى الله علیه و آله فرمودند: ماه شریفى است و آن ماه من است.
حمل کنندگان عرش آن را بزرگ داشته و قدر آن را مى‌شناسند و آن ماهى است که ارزاق مؤمنین براى رمضان در آن زیاد مى‌شود و بهشتی ها آراسته مى‌گردند.
و فقط به این جهت شعبان نامیده شده که ارزاق مؤمنین در آن زیاد می‌شود.
آن ماه عمل است که در آن حسنه هفتاد بار دو چندان گردیده، بدی‌ها ریخته شده، گناهان آمرزیده شده و کار نیک قبول مى‌شود.
خداى بزرگ به بندگان خود مباهات مى‌نماید، از عرش خود به روزه دارآن و عبادت کنندگان نگریسته و بخاطر ایشان به حمل کنندگان عرش خود مباهات مى‌نماید. ..

متن حدیث:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله و قد تذاکر اصحابه عنده فضائل شعبان قال شهر شریف و هو شهرى و حمله العرش تعظمه و تعرف حقه و هو شهر تزاد فیه ارزاق المومنین لرمضان و تزین فیه الجنان و انما سمى شعبان لانه تتشعب فیه ارزاق المومنین و هو شهر العمل فیه تضاعف الحسنه لانه تتشعب فیه ارزاق المومنین و هو شهر العمل فیه تضاعف الحسنه سبعین و السیئه محوطه و الذنب مغفور و الحسنه مقبوله و الجبار جل جلاله یباهى فیه بعباده و ینظر من عرشه الى صوامه و قامه فیباهى بهم حمله عرشه…

مشرق- «ثواب‌الاعمال،صفحه ۱۳۱»