تاریخ انتشار خبر: ۳ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۳:۵۷
کد مطلب : 120849

حدیث روز/ سخن امام حسین(ع) درباره سه موردی که درخواست مال جایز است

امام حسین علیه السلام فرموده‌اند: درخواست مال، روا نیست، مگر براى پرداخت هزینه‌اى بسیار یا فقرى به خاک نشاننده یا تأدیه تعهّدى ناگزیر.

 مردى نزد امام حسین علیه السلام  آمد و از او مالى خواست.
حضرت فرمود: «درخواست مال، روا نیست، مگر براى پرداخت هزینه‌اى بسیار یا فقرى به خاک نشاننده یا تأدیه تعهّدى ناگزیر [چون دیه و غرامت وکفالت]».
آن مرد گفت: من جز براى [پرداخت] یکى از اینها نیامده ام. پس امام فرمود که صد دینار بدو دهند.

متن حدیث:
أتاهُ رَجُلٌ فَسَألَهُ فَقالَ علیه السلام: إنَّ المَسألَهَ لاتَصلُحُ إلاّ فی غُرمٍ فادِحٍ أو فَقرٍ مُدقِعٍ أو حمَالهٍ مُفظِعَهٍ فَقالَ الرَّجُلُ : ما جِئتُ إلاّ فی إحدایهُنَّ فَأمَرَ لَهُ بِمِاَئهِ دینارٍ؛
مشرق-«گزیده تحف العقول، حدیث شماره ۱۱۰»