تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , مهر, ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۹:۱۱
کد مطلب : 124822

حدیث روز/ سخن امام صادق(ع) پس از برگزاری روضه اباعبدالله(ع) در منزل ایشان

به خدا قسم، پیوسته شعر می‌خواندم و آن حضرت می‌گریست، تا آنکه از اندرون خانه صدای گریه شنیدم. امام فرمود: ای اباعماره؛ هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، بهشت پاداش اوست.

در کتاب امالی صدوق از ابی عماره روایت شده که گوید: امام جعفر صادق علیه‌السلام به من فرمود:
‌ای اباعماره؛ شعری در سوگ حسین (علیه‌السلام) برایم بخوان. من خواندم و حضرت گریست. باز خواندم و آن حضرت گریست، و باز خواندم و باز امام گریست.
به خدا قسم، پیوسته شعر می‌خواندم و (آن حضرت می‌گریست)، تا آنکه از اندرون خانه صدای گریه شنیدم.
در این هنگام امام فرمود: ای اباعماره؛ هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، بهشت پاداش اوست، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و چهل نفر را بگریاند، بهشت اجر اوست، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و سی نفر را بگریاند، بهشت برای اوست، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و بیست تن را بگریاند، بهشت از آن اوست، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و ده نفر را بگریاند، بهشت برای اوست، و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و یک نفر را بگریاند، بهشت برای اوست.
و هرکس در سوگ حسین شعری بخواند و خود بگرید، بهشت از آن اوست، و هرکس در عزای حسین شعری بخواند و تباکی کند، بهشت از برای اوست

متن حدیث:

 امالی الصدوق: عن ابی عماره المنشد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: یا اباعماره انشدنی فی الحسین بن علی قال: فانشدته فبکی ثم انشدته فبکی قال: فوالله ما زلت انشده و یبکی حتی سمعت البکاء من الدار.
قال: فقال: یا اباعماره من انشد فی الحسین بن علی شعرا فابکی خمسین فله الجنه، و من انشد فی الحسین شعرا فابکی ثلاثین فله الجنه، و من انشد فی الحسین شعرا فابکی ثلاثین فله الجنه و من انشد فی الحسین فابکی عشرین فله الجنه و من انشد فی الحسین فابکی عشره فله الجنه، فبکی فله الجنه، و من انشد فی الحسین شعرا فتباکی فله الجنه.
مشرق- «ثواب الاعمال،صفحه۱۸۰»