تاریخ انتشار خبر: ۵ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۰:۰۲
کد مطلب : 69865

حدیث روز/ مهربانی که گناهان گذشته‌ات را پاک می‌کند

هر کس به گرفتار و درمانده‌ای قرض بدهد و در پس گرفتن آن خوشرفتاری کند (گناهانش پاک شده) اعمالش را دوباره شروع می‌کند.

 رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی‏ الله ‏علیه و ‏آله فرمودند: هرکس به گرفتار اندوهگینی (که مالش را از دست داده) وام و قرض دهد و در پس گرفتن آن مراعات و خوش رفتاری کند، اعمالش را از نو شروع کرده است (گناهانش پاک شده) و خداوند به ازای هر درهم، هزار قنطار (ثروتی فراوان) در بهشت به او عطا کند.

متن حدیث:

رسولُ اللّه صلی‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم: مَن أقرَضَ مَلهوفا فَأحسَنَ طَلِبَتَهُ استَأنَفَ العَمَلَ و أعطاهُ اللّه‏ُ بِکُلِّ دِرهَمٍ ألفَ قِنطارٍ مِن الجَنّهِ.

  l منبع: مشرق«ثواب الأعمال، صفحه ۲۸۹»