تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۸:۳۸
کد مطلب : 48842

حدیث روز/ چهار نعمتی که دنیا و آخرت انسان را کامل می‌کند

هر که شب و روز خود را سپرى کند و از سه چیز برخوردار باشد نعمت دنیا بر او تمام شده است… و اگر چهارمین نعمت را هم داشته باشد دنیا و آخرت را کامل دارد.

 پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلى الله علیه و آله فرمودند: هر که شب و روز خود را سپرى کند و از سه چیز برخوردار باشد نعمت دنیا بر او تمام شده است: کسى که بام و شامش را در تندرستى و آسودگى خاطر گذراند و خوراک روز خود را داشته باشد.
و اگر چهارمین نعمت را هم داشته باشد، نعمت دنیا و آخرت را کامل دارد و آن نعمت ایمان است.

متن حدیث:

رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله: مَن أمسى وأصبحَ وعِندَهُ ثَلاثٌ فقد تَمَّت علَیهِ النِّعمَهُ فی الدُّنیا: مَن أصبَحَ وأمسى مُعافىً فی بَدَنِهِ، آمِنا فی سَرْبِهِ، عِندَهُ قُوتُ یَومِهِ، فإن کانَت عِندَهُ الرّابِعَهُ فَقد تَمَّت علَیهِ النِّعمَهُ فی الدُّنیا والآخِرَهِ؛ و هُو الإیمانُ.

مشرق-«تحف‌العقول، صفحه ۳۶»